Ziraat Katılım Devlet Katkılı Çeyiz Hesabı

   

Ziraat Katılım Çeyiz Hesabı ile en az 3 yıl birikim yaparak 27 yaşınızı doldurmadan önce evlenmeniz durumunda toplam birikiminizin maksimum %20’si kadar devlet katkısı ve kâr payı hesabınıza eklensin.

Devlet Katkılı Çeyiz Hesabı’ndan Kimler Yararlanabilir?

 • 24 yaşını doldurmamış ve daha önce evlilik yapmamış Türk vatandaşı veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. Maddesi kapsamında olanlar,
 • Evlilik tarihinden önce en az 3 yıl boyunca düzenli ödeme yapanlar,
 • 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapıp evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde belgeleriyle başvuranlar Devlet Katkılı Çeyiz Hesabı’ndan yararlanabilecektir.
 • Düzenli ödemelerin aksatılması durumunda devlet katkısı kazanma hakkı elde edilemeyecektir.
 • Çeyiz Hesabı 18 yaşından büyükler adına açılabilmekte olup, 18 yaşından küçükler adına veli veya vasisi tarafından çeyiz hesabı açılabilecektir.

Hesap Özellikleri

 • Devlet katkısı, birikim yapılan ödemeye göre değişmektedir, ancak evlilik tarihi itibariyle ilgili hesaptaki birikimin %20’sini geçemeyecektir.
 • Aylık ödemelere ilişkin alt sınır 109,62 TL üst sınır 1.096,24 TL’dir
  Üç aylık ödemelere ilişkin alt sınır 328,86 TL üst sınır 3.288,72 TL’dir
  Açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere azami 16.443,56 TL’ye kadar para yatırılabilir,
  Bu tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.
 • Düzenli ödemelere ek olarak üst sınırı aşmamak kaydıyla istenilen zaman hesaba para yatırılabilecektir.
 • Çeyiz Hesabı TL cinsinden açılabilecektir. Ortak hesap olarak açılamayacaktır.
 • Bir kişi adına birden fazla Çeyiz Hesabı açılamayacak ve hesap, başka bir bankaya taşınamayacaktır.
 • Hesap bakiyesini asgari ödeme tutarının altına düşürmemek kaydıyla senede 2 defa birikimden çekebilme hakkı vardır.

Devlet katkısının hesaplanmasında, evlilik tarihindeki birikim esas alınır. Devlet Katkısı katılımcı tarafından çeyiz hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre hesaplanır;

Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi;

 • 36 ila 47 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 10‘udur. Ancak, ödenecek tutar 4.384,95 Türk Lirasını geçemez.
 • 48 ile 59 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 15‘idir. Ancak, ödenecek tutar 4.933,07 Türk Lirasını geçemez.
 • 60 ay ve üzeri olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 20‘sidir. Ancak, ödenecek tutar 5.481,19 Türk Lirasını geçemez.

Nasıl Başvurabilirim?

Size en yakın Ziraat Katılım Şubesine başvurabilirsiniz.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir