Hangi Durumlarda Emekli Maaşına Haciz Konulur?

   

Son günlerde hatta son aylarda piyasalardaki çalkantılı durum, dolar kuruyla Türk lirası kuru arasındaki makasın git gide açılmasıyla beraber firmalar bir bir kapılarına kilit vurmaya başladı. Bir firmanın kapısına kilit vurması demek sadece o firma sahibini değil, orada çalışan insanları ve o insanların ailelerini de etkilemesi demektir. Etkilenen insanlar borçlandı ve bu borcun ödenememesi sonucunda “ haciz “ kapıya dayandı.

Bugün haciz konu başlığı altında emekli maaşına haciz konulur mu? Sorusuna cevap arayacağız.

Özel Durumların Dışında Emekli Maaşına Haciz Getirilemiyor

Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortalarıyla ilgili düzenlemelerin tamamı anayasada 5510 sayılı kanunla belirlenmiştir. Bu çerçevede ne durumlarda hangi şartlarla emekli maaşı bağlanabileceği, ne gibi durumlarda kesilebileceği ve hesaplamayla ilgili düzenlemeler paylaşılmıştır.

Anayasanın 5510 sayılı kanunun 93. maddesi incelendiğinde hak sahiplerinin ödeneklerinin özel olarak koruma altında olduğu ve bazı hukuki işlemlere tabi tutulmadığı açıklanmıştır. Kanun kapsamında ilgili kanunun ilgili maddesince emekli maaşının devri ve temlik durumunun olmadığı açıkça belirtilmiştir. Koruma altında olan bu aylık ödenekler icra işlemiyle haczedilemiyor.

Fakat bazı istisnai durumlarda emekli maaşına icra takibi sonucu haciz getirmek mümkün.

Peki, hangi özel durumlarda emekli maaşına haciz getirilebilir gelin hep beraber bunu inceleyelim.

Bazı Özel Durumlarda Emekli Maaşının Haczi Mümkün

Yazımızda emekli maaşlarının kanun hükmünce koruma altında olduğunu paylaşmıştık. Fakat bazı özel durumlarda emekli maaşının haczi mümkün.

İşte o bazı istisnai durumlar;

  • Sosyal güvenlik kurumuna olan prim borçları konu edildiğinde haciz mümkündür. 5510 Sayılı kanun nezdinde Sgk kendi alacakları kendi takip ve haczetme yetkisine sahip bir kurumdur. Sgk’ya olan borcunuzdan dolayı Sgk kendisi alacağını sizin emekli maaşınız veya mal varlığınız üzerinden tahsil etme yetkisine sahiptir.
  • Nafaka ödeme hükmünüz verilmişse ve bu ödemeyi yapmamışsanız alacaklı taraf sizin emekli maaşınız veya mal varlığınız üzerinden bu borcu tahsil hakkına sahiptir.
  • Bu durumların dışında birde borçlunun rızası ile kesinti yapılabilir. Borçlunun icra dairesi veya Sgk’ya giderek muvafakat name verir, maaştan kesinti yapılmasını kabul edip onayladıktan sonra emekli maaşına 4/1 den fazla olmamak şartıyla haciz konulur ve kesintiler başlar.

Bu 3 istisnai durum dışında İcra müdürlükleri kanunen koruma altında olsa dahi Sgk’ya haciz işlemi için başvurularda bulunuyor ve bunlar onaylanıp emeklinin maaşınızdan tahsil edilmeye başlanıyor. Durumu fark ettiğiniz zaman gidip SGK’dan bunun iptalini isteyip bunun hukuki olmadığını belirttiğiniz taktirde haciz durduruluyor fakat kesilen ödemeler geri iade edilmiyor.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir